Wejście z daniami wigilijnymi, a w programie: rozdanie corocznych nagród i degustacja smakołyków.